Chakra 4

Dit is het hartchakra. Dit chakra heeft te maken met beminnen en bemind worden en liefde voelen voor jezelf. Liefde en evenwicht, zelfaanvaarding en acceptatie van anderen. De emotie verdriet schaadt deze chakra. Is dit chakra in evenwicht dan is men liefdevol, invoelend, evenwichtig en houdt van zichzelf.

Is dit chakra in exces dan zien we mensen die erg op anderen gericht zijn wat ten koste gaat van henzelf, aan de ene kant veeleisend en aanhankelijk aan de andere kant opofferend. Bij een tekort kan men teruggetrokken, eenzaam zijn en angst hebben voor relaties en intimiteit, weinig invoelend vermogen en disbalans kan zich uiten in narcisme of depressiviteit.

Fysiek heeft het hartchakra te maken met; stoornissen aan hart/bloedsomloop, slechte afweer, longen/astma, borsten en armen, kortademigheid, spanning tussen de schouderbladen en pijn in de borst.

Chinees gezien is er een overlap naar de hartenergie.

Wat zegt het vijfde chakra over verdriet, zelfexpressie en spreken?