Pijn

Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde is pijn een gevolg van gestagneerde energie.

Kijk hier naar het filmpje over pijn.

In het lichaam ligt een onzichtbaar netwerk van banen (meridianen) waarlangs zich energie voortbeweegt. Je kunt je deze banen voorstellen als beekjes waarbij de energie het water is. Stroomt er te weinig water door de beek of liggen er grote stenen in dan kan het water niet vrij doorstromen waardoor op een plek een ophoping van water ontstaat. Takjes en blaadjes die normaal met de stroom mee zouden gaan kunnen blijven steken. Zo wordt de ophoping van water steeds groter.

Als je dit vertaalt naar het menselijke lichaam dan kan energie stagneren als:

  • er te weinig energie aanwezig is om lekker te kunnen stromen; men voelt zich moe en er kan pijn ontstaan omdat de energie bij iedere hindernis stagneert.
  • er een beschadiging van weefsel is; bijvoorbeeld door een val of stoot.
  • de structuur van weefsels door bijv. slijtage veranderd is; hierdoor wordt de vrije doorstroom van energie belemmerd.
  • er stress of spanning is wat de leverenergie stagneert.

De behandeling van pijn is er op gericht de energie vrij te doen stromen. Stagnaties van energie kunnen op verschillende manieren opgelost worden. Bij San Bao wordt via de SIVAS methode getest wat de oorzaak van de stagnatie is. Daarna wordt gekeken welke middelen of behandelmethoden nodig zijn om verbetering te bewerkstelligen.