Informatie en klachtenbeleid

De praktijk is geopend in de even weken. Voor het maken van een afspraak kunt u een e-mail sturen naar info@sanbao.info er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Als er naar aanleiding van een consult vragen zijn kunt u per e-mail contact opnemen, graag met vermelding van het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Neem zo nodig ook contact op met uw huisarts.

Bij afwezigheid van Yvonne Hoekstra kunt u terecht bij onderstaande therapeuten, zij hebben geen toegang tot uw dossier maar kunnen vanuit hun eigen deskundigheid en achtergrond advies geven of behandelen.

  • Renate IJkhout; Aacupunctuur en Tuina massage. www.ki.of.qi.nl 06-46031004

Restklachten na COVID

Als er na een COVID infectie restklachten als vermoeidheid, spierklachten of hoofdpijn blijven bestaan kan u bij San Bao terecht voor een SIVAS test en behandeling met oor-acupunctuur, ook zijn er specifieke behandelingen met kleurenpunctuur mogelijk om restklachten te beïnvloeden.

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 0317-350088 of een bericht sturen naar info@sanbao.info.

Klachtenbeleid: wat te doen bij een klacht?

Het kan voorkomen dat er ondanks de beste bedoelingen ontevredenheid is over de bejegening of behandeling. Voel u vrij om dit met mij te bespreken, waarschijnlijk komen we er samen uit.

Het is ook mogelijk om een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij het formuleren van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Meer informatie over dit onderwerp staat op de website van mijn beroepsvereniging VBAG
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/